Sjedište i skladište Elemed trgovina d.o.o. nalazi se na području zagrebačke četvrti Podsused – Vrapče.

Zahvaljujući vlastitoj logistici, kao i podršci logističkih partnera pokrivamo područje cijele Hrvatske.